Beleid

In 2005 is besloten om de focus te verschuiven van “vrouwelijke componisten” naar “het scheppende muzikale werk van vrouwen”, conform de statuten: “De stichting stelt zich ten doel het organiseren en stimuleren van activiteiten, die de belangstelling voor het scheppend aandeel van de vrouw in de muziek kunnen bewerkstelligen.” De aandacht zal nu ook gericht worden op bijvoorbeeld muzikale performancekunst, geimproviseerde muziek en vernieuwende vrouwelijke musici. Het ondersteunen van het congres “Cathy Berberian: Pioneer of Contemporary Vocality and Performance” (27-28 april 2006) was daar een eerste voorbeeld van. In de LuisterSalon zijn diverse creatieve muzikale uitingen van vrouwen te beluisteren uit verschillende genres.