Over V&M

Stichting Vrouw en Muziek is in 1985 als werkgroep opgericht door een enthousiaste groep mensen die van mening was dat kunstmuziek van vrouwelijke componisten te weinig werd uitgevoerd. Vanuit deze werkgroep werd de stichting in 1987 opgericht. Een van de hoogtepunten was de organisatie van het internationale congres over vrouwen en muziek in Utrecht in 1991. Tera de Marez Oyens (1932-1996) en Ro van Hessen (1910-2008) speelden een belangrijke rol in de beginperiode van Stichting Vrouw en Muziek. Korte biografieen, geschreven door Helen Metzelaar, staan op deze website onder het hoofdstuk geschiedenis.

Inmiddels heeft Vrouw en Muziek een groot aantal projecten en publicaties tot stand gebracht en vele instanties en personen geadviseerd. Middels diverse activiteiten confronteerde stichting Vrouw en Muziek het publiek met kwalitatief hoogstaande muziek die anders wellicht nooit zou worden gehoord. Tevens is er een documentatiecentrum opgebouwd met partituren, naslagwerken, knipselmappen, audiovisueel materiaal en foto’s. Dit documentatiemateriaal is in 2005 ondergebracht bij Atria, instituut voor vrouwengeschiedenis (voorheen het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging) en is daar van maandag t/m vrijdag te raadplegen (zie https://atria.nl/).

Stichting Vrouw en Muziek heeft het grootste deel van haar bestaan gedraaid op onbezoldigde werkzaamheden van verschillende enthousiaste betrokkenen, financieel gesteund door donateurs, incidentele subsidies en het jaargeld van Sociaal Fonds Buma van Tera de Marez Oyens dat genereus gedoneerd werd door Marten Toonder. In de periode 2001-2004 ontving Stichting Vrouw en Muziek een kleine structurele subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en waren er enkele medewerkers parttime in dienst, met Petra van Langen als directeur. Met het stopzetten van deze subsidie per 1-1-2005 heeft Stichting Vrouw en Muziek helaas afscheid moeten nemen van deze medewerkers. Daarna is een nieuw bestuur begonnen met een nieuwe koers en het op bescheiden schaal opzetten van nieuwe activiteiten. Voor het verder ontwikkelen van deze activiteiten en het werven van fondsen, kunnen wij hulp goed gebruiken. Mocht u belangstelling hebben om u onbezoldigd in te zetten voor het bevorderen van het scheppend aandeel van vrouwen in de muziek, dan zullen wij blij zijn om dit van u te vernemen, bijv. via een e-mail naar info@vrouwenmuziek.nl. Ook met uw donaties zijn wij zeer geholpen.

In 2005 is besloten om de focus te verschuiven van “vrouwelijke componisten” naar “het scheppende muzikale werk van vrouwen”, conform de statuten: “De stichting stelt zich ten doel het organiseren en stimuleren van activiteiten, die de belangstelling voor het scheppend aandeel van de vrouw in de muziek kunnen bewerkstelligen.” De aandacht zal nu ook gericht worden op bijvoorbeeld muzikale performancekunst, ge├»mproviseerde muziek en vernieuwende vrouwelijke musici. Het ondersteunen van het congres “Cathy Berberian: Pioneer of Contemporary Vocality and Performance” (27-28 april 2006) was daar een eerste voorbeeld van. In de LuisterSalon zijn diverse creatieve muzikale uitingen van vrouwen te beluisteren uit verschillende genres.