Uw bijdrage

Voor Stichting Vrouw en Muziek is de steun van donateurs onontbeerlijk. U kunt Vrouw en Muziek ondersteunen door jaarlijks een bijdrage te storten op REKENINGNUMMER TOEVOEGEN ten name van de Stichting Vrouw en Muziek, Amsterdam o.v.v. ‘donatie’ en uw e-mailadres. Donateurs ontvangen enkele malen per jaar per e-mail bericht over de activiteiten van Stichting Vrouw en Muziek en krijgen korting bij diverse evenementen.

Voor de activiteiten van Stichting Vrouw en Muziek zijn nieuwe onbezoldigde medewerkers van harte welkom voor structurele of incidentele werkzaamheden. Donaties vormen een belangrijke steun voor de activiteiten van Stichting Vrouw en Muziek. Als u meer wilt weten over de activiteiten van de Stichting Vrouw en Muziek of als u zich in wilt zetten ten behoeve van de scheppende muzikale activiteiten van vrouwen, neemt u dan graag contact met ons op per e-mail. Donateurs van Stichting Vrouw en Muziek worden per e-mail op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontvangen af en toe voordeelaanbiedingen voor concerten en andere projecten met en over muziek van vrouwen. Wij verzoeken donateurs vriendelijk om hun e-mailadres door te geven aan info@vrouwenmuziek.nl.

Stichting Vrouw en Muziek heeft het grootste deel van haar bestaan gedraaid op onbezoldigde werkzaamheden van verschillende enthousiaste betrokkenen, financieel gesteund door donateurs, incidentele subsidies en het jaargeld van Sociaal Fonds Buma van Tera de Marez Oyens dat genereus gedoneerd werd door Marten Toonder. In de periode 2001-2004 ontving Stichting Vrouw en Muziek een kleine structurele subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en waren er enkele medewerkers parttime in dienst, met Petra van Langen als directeur. Met het stopzetten van deze subsidie per 1-1-2005 heeft Stichting Vrouw en Muziek helaas afscheid moeten nemen van deze medewerkers. Daarna is een nieuw bestuur begonnen met een nieuwe koers en het op bescheiden schaal opzetten van nieuwe activiteiten. Voor het verder ontwikkelen van deze activiteiten en het werven van fondsen, kunnen wij hulp goed gebruiken. Mocht u belangstelling hebben om u onbezoldigd in te zetten voor het bevo rderen van het scheppend aandeel van vrouwen in de muziek, dan zullen wij blij zijn om dit van u te vernemen, bijv. via een e-mail naar info@vrouwenmuziek.nl. Ook met uw donaties zijn wij zeer geholpen.