Geschiedenis

Wat vooraf ging: korte biografieen van Tera de Marez Oyens (1932-1996) en Ro van Hessen (1910-2008), geschreven door Helen Metzelaar.

In 1985 werd voor het eerst in Nederland op grote schaal aandacht gevraagd voor de positie van de vrouw in de muziek. In november van dat jaar organiseerde de Stichting Gaudeamus een driedaags ‘Festival Vrouwen en Muziek’ in de IJsbreker te Amsterdam. Tijdens dit festival, dat met groot enthousiasme door pers en publiek werd ontvangen, werd het initiatief genomen om een organisatie op te richten die in de toekomst de aandacht voor de vrouw in de muziek levend moest houden. Componisten, musicologen en musici vormden de Werkgroep (vanaf 1987 Stichting) Vrouw en Muziek, die zich ten doel stelde, door het organiseren van concerten, lezingen en tentoonstellingen en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek meer belangstelling te kweken voor het scheppend aandeel van de vrouw in de muziek. Het eerste product van de Werkgroep was de Vrouw & Muziek Informatiegids door R. van Hessen en H. Metzelaar.

Sindsdien heeft Vrouw en Muziek onder andere een groot aantal concerten georganiseerd, publicaties uitgebracht, een documentatiecentrum opgebouwd en gaf diverse nieuwsbrieven uit. In 1991 organiseerde Vrouw en Muziek het “7th International Congress on Women in Music: Beyond Biography” in Utrecht. Tijdens dit congres werden het boek Zes Vrouwelijke Componisten en de gelijknamige cd gepresenteerd. In 1997 vierde Vrouw en Muziek haar tienjarig jubileum met diverse jubileumconcerten.

Het jaar 2001 was weer een mijlpaal voor Vrouw en Muziek: sinds dat jaar werd Vrouw en Muziek voor het eerst structureel gesubsidieerd door het ministerie van OCenW. Deze subsidie is per 1-1-2005 weer stopgezet.