Geschiedenis

Wat vooraf ging: korte biografieen van Tera de Marez Oyens(1932-1996) en Ro van Hessen (1910-2008), geschreven door Helen Metzelaar.

In 1985 werd voor het eerst in Nederland op grote schaal aandacht gevraagd voor de positie van de vrouw in de muziek. In november van dat jaar organiseerde de Stichting Gaudeamus een driedaags 'Festival Vrouwen en Muziek' in de IJsbreker te Amsterdam. Tijdens dit festival, dat met groot enthousiasme door pers en publiek werd ontvangen, werd het initiatief genomen om een organisatie op te richten die in de toekomst de aandacht voor de vrouw in de muziek levend moest houden. Componisten, musicologen en musici vormden de Werkgroep (vanaf 1987 Stichting) Vrouw en Muziek, die zich ten doel stelde, door het organiseren van concerten, lezingen en tentoonstellingen en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek meer belangstelling te kweken voor het scheppend aandeel van de vrouw in de muziek. Het eerste product van de Werkgroep was de Vrouw & Muziek Informatiegids door R. van Hessen en H. Metzelaar. 

Sindsdien heeft Vrouw en Muziek onder andere een groot aantal concerten georganiseerd, publicaties uitgebracht, een documentatiecentrum opgebouwd en gaf diverse nieuwsbrieven uit. In 1991 organiseerde Vrouw en Muziek het "7th International Congress on Women in Music: Beyond Biography" in Utrecht. Tijdens dit congres werden het boek Zes Vrouwelijke Componisten en de gelijknamige cd gepresenteerd. In 1997 vierde Vrouw en Muziek haar tienjarig jubileum met diverse jubileumconcerten.

Het jaar 2001 was weer een mijlpaal voor Vrouw en Muziek: sinds dat jaar werd Vrouw en Muziek voor het eerst structureel gesubsidieerd door het ministerie van OCenW. Deze subsidie is per 1-1-2005 weer stopgezet.


1. Concerten >
2. Salons >
3. Publicaties >
4. CD's >


1. Concerten

Sinds de oprichting is een van de belangrijkste activiteiten van de Stichting Vrouw en Muziek het organiseren, alleen of samen met andere organisaties, van concerten rond diverse thema´s, zoals:

^


2. Salons

 • Korte metten met verborgen wetten: een debat over de positie van hedendaagse vrouwelijke componisten (2002)

^


3. Publicaties

 • Helen Metzelaar, "Women and 'Kraakgeluiden' ['Squat sounds']:the participation of women improvisers in the Dutch music scene", Organised Sound 9/2, August 2004.
 • Helen Metzelaar,  verwachte verschijning essay “Klanken van de zijlijn. De vrouw in het Nederlandse muziekleven in de achttiende en negentiende eeuw” in Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis, (Nijmegen: mei 2003).
 • Helen Metzelaar, “Zonder muziek is het leven onnodig”. Henriëtte Bosmans (1895-1952), een biografie (Zutphen: Walburg Pers 2002).
 • Helen Metzelaar, “A Young German Girl Visits Holland: Nina d'Aubigny von Engelbrunner's Travel Journal, 1790-1791” in Rebecca Grotjahn en Freia Hoffmann (red.), Geschlechterpolaritäten in der Musikgeschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts (Herbolzheim: Beiträge zur Kultur- und Sozialgeschichte der Musik 2002) dl 3: 177-186).
 • Petra van Langen, "De Stichting Vrouw en Muziek" in: Raffia (KU Nijmegen, Centrum voor Vrouwenstudies), jrg. 13/3 (2001), p. 20-21.
 • Helen Metzelaar, "De positie van componerende en musicerende vrouwen in de negentiende eeuw" in Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam University Press 2001) 448-454.
 • Helen Metzelaar, "Klassieke muziek kent weinig vrouwelijke componisten" in: Raffia (KU Nijmegen, Centrum voor Vrouwenstudies), jrg. 13/3 (2001), p. 19-20.  

 • Helen Metzelaar, “Niet zo erg Hollands”. Dagboek van een reis naar Nederland, 1790-1791, door Nina d'Aubigny, inleiding H. Metzelaar, vertaling H. Metzelaar en E.R. d’Engelbronner (Hilversum: Verloren 2000).
 • Helen Metzelaar, From Private to Public Spheres: Exploring Women's Role in Dutch Musical Life from c. 1700 to c. 1880 and Three Case Studies (Utrecht: Kon. Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 1999).
 • Helen Metzelaar, "De precaire positie van de componiste: naar een beter gender-evenwicht in het muziekleven" in Mens en Melodie 1999, 54: 161-165.
 • Helen Metzelaar, "Elisabeth Kuyper" in Women Composers: Music Through the Ages (New York: G.K. Hall 1999), dl 6: 371-381.
 • Helen Metzelaar, "Gertrude van den Bergh" in Women Composers: Music Through the Ages (New York: G.K. Hall 1998), dl 3: 329-339.
 • Helen Metzelaar, "Josina Anna Petronella van Boetzelaer" in Women Composers, Music Through the Ages (New York: G.K. Hall 1998), dl 4: 22-62.
 • Helen Metzelaar, "Postwar Eggs from Holland: Benjamin Britten and Henriëtte Bosmans" in Muziek & Wetenschap, Dutch Journal for Musicology 6 (1997/98): 223-237.
 • Helen Metzelaar, bespreking van Margaret Myers' Blowing Her Own Trumpet: European Ladies' Orchestras & Other Women Musicians 1870-1950 (Sweden: 
  in Women and Music: A Journal of Gender and Culture 1997) dl 1: 71-77.
 • Helen Metzelaar, "'Musicians wrestle everywhere': Emily Dickinson and Dutch Composers" in Key Notes 30/3 (1996): 24-28.
 • Helen Metzelaar, "Een geschiedenis in vogelvlucht: Nederlandse componistes in de twintigste eeuw" in J. Nuchelmans (red.), Muziek in de 20ste eeuw (Baarn 1995): 67-78.
 • Helen Metzelaar, lemmata over Nederlandse componistes in J.A. Sadie en R. Samuel (red.), The New Grove Dictionary of Women Composers (Londen 1994).
 • Helen Metzelaar, "O Breath, from Nadia Boulanger to Elliott Carter" (Rotterdamin: in Elliott Carter 1993).
 • Helen Metzelaar, "Componeren als sacrale handeling" in Mens & Melodie 47 (1992) 328-334.
 • Helen Metzelaar, redactie, inleiding en bijdrage: Zes Vrouwelijke Componisten (Zutphen: Walburg Pers). Eervolle vermelding van de Dordtse Academie, 1992.
 • Ro van Hessen en Helen Metzelaar, Vrouw & Muziek Informatiegids (Amsterdam: Werkgroep Vrouw en Muziek 1986) ISBN 90-9001542-6.

^


4. CD's

 • Zes Vrouwelijke Componisten: kamermuziek van Gertrude van den Bergh, Catharina van Rennes, Elisabeth Kuyper, Henriëtte Bosmans, Iets Stants, Tera de Marez Oyens. NM Classics 92018. (bestellen MGN: www.muziekgroep.nl)
 • "Concerto Delle Donne": 17e eeuwse muziek door Italiaanse Vrouwelijke Componisten. Johannette Zomer, sopraan, Robert Expert, countertenor en Ensemble La Primevera.Lidi 0202118-02. (Distributie: Harmonia Mundi: www.harmoniamundi.com)

^